Zkoušení a diagnostika

Výzkumem v oboru ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá Ústav strojírenské technologie.

Ústav strojírenské technologie je v tomto oboru zaměřen na:

  • Stanovení tribologických vlastností materiálů a povrchových úprav.
  • Nedestruktivní zkoušení materiálů a produktů výrobních technologií (svarových spojů, odlitků, výkovků apod.).
  • Ověřování mechanických vlastností materiálů a produktů výrobních technologií.
  • Spektrální a metalografické analýzy.
  • Sledování rychlých výrobních procesů a jejich obrazová analýza.
  • Monitorování a dokumentace svařovacích parametrů a hodnocení kvality PÚ.
  • Znalecké posudky v oboru strojírenství.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619