Výrobní technologie

Výzkumem v oboru VÝROBNÍ TECHNOLOGIE se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především
Ústav strojírenské technologieÚstav technologie obrábění, projektování a metrologie.

Ústav strojírenské technologie je zaměřen na vědecko-výzkumnou činnost v oblastech:

 • Vývoj a optimalizace výrobních technologií: tváření (konvenční i speciální technologie plošného i objemového tváření), slévání (metalurgie ocelí, litin, slitin Al, Mg apod.), svařování  (konvenční i speciální technologie svařování, navařování, pájení a tepelného dělení) a povrchových úprav (elektrolytické pokovení, kompozitní a slitinové povlaky, nátěrové systémy a práškové plasty, konverzní vrstvy, žárové nástřiky apod.)
 • Určování parametrů tvařitelnosti, slévatelnosti a svařitelnosti
 • Počítačová podpora a numerické simulace technologických procesů
 • Technologie zpracování plastů a kompozitů
 • Návrh, konstrukce a životnost tvářecích nástrojů
 • Snímání teplotních polí slévárenských forem a výzkum životnosti forem pro tlakové lití
 • Zkoušení vlastností slévárenských formovacích směsí
 • Návrh svařovacích parametrů a tvorba postupů svařování
 • Automatizace a robotizace svařovacích procesů
 • Vývoj plazmových návarů a elektronové svařování
 • Protikorozní ochrana a předúprava materiálů
 • Výzkum nanotechnologií v povrchových vrstvách
 • Vývoj a výzkum aditivních technologií – speciální způsoby navařování

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Vývoj a optimalizace technologií frézování, soustružení, vrtání, broušení a leštění
 • Zkoušky řezivosti nástrojů, optimalizace geometrie
 • Zkoušky obrobitelnosti materiálů
 • Výzkum a vývoj aditivních technologií s ohledem na mechanické vlastnosti a životnost produktu
 • Aplikace dokončovacích metod obrábění pro splnění vysokých požadavků na přesnost a stav povrchové vrstvy
 • CNC programování a školení CAD/CAM

Popis činností ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619

Ing. Libor Beránek, Ph.D. – vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Libor.Beranek@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 612