Výrobní stroje a systémy

Výzkumem v oboru VÝROBNÍ STROJE A SYSTÉMY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Ústav výrobních strojů a zařízení a Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Navrhování nových výrobních systémů;
 • Modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů;
 • Poradenství v oblasti plánování investic;
 • Aplikace moderních nástrojů konceptu digitální továrny.

Popis činností ústavu najdete zde.

Ústav výrobních strojů a zařízení se zabývá výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

 • pokročilých simulačních modelů,
 • virtuálního prototypování a virtuálního testování,
 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,
 • nekonvenčních materiálů a struktur,
 • sledování stavu a diagnostiky obráběcích strojů,
 • kompenzace teplotních chyb strojů a návrhu přídavných odměřování,
 • optimalizace řezného procesu a technologie víceosého obrábění,
 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá projektováním technologií a návrhu konstrukcí strojů a zařízení pro:

 • potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky),
 • chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba),
 • zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly),
 • farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika)
 • biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

Ing. Libor Beránek, Ph.D. – vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Libor.Beranek@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 612

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. – vedoucí projektů spolupráce na Ústavu výrobních strojů a zařízení
spoluprace@rcmt.cvut.cz; tel. +420 221 990 944; +420 605 205 927

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – vedoucí Ústavu procesní a zpracovatelské techniky
Tomas.Jirout@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 681