Výrobní stroje a systémy

Výzkumem v oboru VÝROBNÍ STROJE A SYSTÉMY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Ústav výrobních strojů a zařízení a Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Navrhování nových výrobních systémů;
 • Modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů;
 • Poradenství v oblasti plánování investic;
 • Aplikace moderních nástrojů konceptu digitální továrny.

Popis činností ústavu najdete zde.

Ústav výrobních strojů a zařízení se zabývá výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

 • výzkumu a vývoje konstrukčních uzlů a celků výrobních zařízení,
 • strukturálních optimalizací (topologická, parametrická optimalizace),
 • využití nekonvenčních materiálů a struktur,
 • vývoje a využití virtuálních modelů strojů a výrobních procesů (digitální dvojčata stroje a procesů) pro zvýšení spolehlivosti výrobních procesů,
 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,
 • spolehlivé kompenzace teplotních chyb strojů a implementace kompenzačních modelů do CNC řízení,
 • zvyšování přesnosti výrobních strojů pokročilými systémy přídavného odměřování
 • monitorování a komplexní diagnostiky chování obráběcích strojů a zařízení (zkoušky statické, dynamické, vibrace, teplotní chování, hluk apod.),
 • vývoje složitých technologií víceosého obrábění a optimalizace řezného procesu,
 • aditivní a hybridní technologie výroby (kombinace aditivní a subtraktivní výroby),
 • automatizace a využití robotických systémů ve výrobních procesech,
 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá projektováním technologií a návrhu konstrukcí strojů a zařízení pro:

 • potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky),
 • chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba),
 • zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly),
 • farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika)
 • biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

Ing. Libor Beránek, Ph.D. – vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Libor.Beranek@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 612

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. – vedoucí projektů spolupráce na Ústavu výrobních strojů a zařízení
spoluprace@rcmt.cvut.cz; tel. +420 221 990 944; +420 605 205 927

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – vedoucí Ústavu procesní a zpracovatelské techniky
Tomas.Jirout@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 681