Teoretické disciplíny

Výzkumem v oboru TEORETICKÉ DISCIPLÍNY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav technické matematiky, Ústav fyziky a Ústav konstruování a částí strojů.

Ústav technické matematiky je zaměřen zejména na:

  • problémy funkcionální analýzy, teorie a numerických metod pro parciální diferenciální rovnice,
  • geometrické modelování křivek a ploch,
  • pravděpodobnost,
  • statistiku.

Ústav fyziky se zabývá výzkumem v oblasti:

  • modifikace povrchových vlastností iontovými svazky na úrovni základního i aplikovaného výzkumu,
  • termodynamických vlastností průmyslových látek a modelových tekutin

Ústav konstruování a částí strojů se zaměřuje na konstrukci, výpočty, experimenty a školení. V aplikační sféře se ústav mimo jiné zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. – vedoucí Ústavu technické matematiky
Jaroslav.Fort@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 365

Ing. Petr Vlčák, Ph.D. – vedoucí Ústavu fyziky
Petr.Vlcak@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 437

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. – vedoucí Ústavu konstruování a částí strojů
Vojtech.Dynybyl@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 417