Technika prostředí (HVAC)

Výzkumem v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ (HVAC) se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav techniky prostředí.

Ústav techniky prostředí je zaměřen na:

  • vytápění,
  • přípravu teplé vody,
  • větrání a klimatizaci,
  • alternativní zdroje energie,
  • energetickou náročnost budov a systémů,
  • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků,
  • ochranu ovzduší,
  • snižování hluku a vibrací,
  • inteligentní budovy.

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde,

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. – vedoucí Ústavu techniky prostředí
Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 433