Školení a kvalifikace

Oblastí ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá Ústav strojírenské technologie.

Ústav strojírenské technologie v tomto oboru poskytuje:

  • Školení a kvalifikace personálu v oblasti svařování, povrchových úprav, slévání a tváření.
  • Svářečská škola ČVUT v Praze – zkoušky svářečů pro ruční a poloautomatické metody svařování podle ČSN a ČSN EN ISO norem, zkoušky svářečských operátorů podle ČSN EN ISO norem.
  • Školící středisko CWS ANB pro vyšší svářečský personál – kvalifikační kurzy Mezinárodní svářečský inženýr, technolog a specialista (IWE, IWT, IWS).
  • Školení a kvalifikace v oboru povrchových úprav – Evropský korozní inženýr.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619