Robotika a mechatronika

Výzkumem v oboru ROBOTIKA A MECHATRONIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Ústav výrobních strojů a zařízení a Ústav strojírenské technologie

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky se zabývá mechanickými principy určení a návrhu funkce strojů ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením:

 • Znalostní podpora konstruování;
 • Mechatronické komponenty strojů;
 • Kinematika a dynamika prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů;
 • Diagnostiku vibrací strojů;
 • Vyvažování strojů a mechanismů;
 • Vibrační techniku.

Ústav výrobních strojů a zařízení se zabývá výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

 • výzkumu a vývoje konstrukčních uzlů a celků výrobních zařízení,
 • strukturálních optimalizací (topologická, parametrická optimalizace),
 • využití nekonvenčních materiálů a struktur,
 • vývoje a využití virtuálních modelů strojů a výrobních procesů (digitální dvojčata stroje a procesů) pro zvýšení spolehlivosti výrobních procesů,
 • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,
 • spolehlivé kompenzace teplotních chyb strojů a implementace kompenzačních modelů do CNC řízení,
 • zvyšování přesnosti výrobních strojů pokročilými systémy přídavného odměřování
 • monitorování a komplexní diagnostiky chování obráběcích strojů a zařízení (zkoušky statické, dynamické, vibrace, teplotní chování, hluk apod.),
 • vývoje složitých technologií víceosého obrábění a optimalizace řezného procesu,
 • aditivní a hybridní technologie výroby (kombinace aditivní a subtraktivní výroby),
 • automatizace a využití robotických systémů ve výrobních procesech,
 • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.

Ústav strojírenské technologie je zaměřen v tomto oboru na:

 • Využití automatických a robotických systémů v průmyslových procesech (např. technologie svařování).
 • Off-line a on-line programování robotických průmyslových systémů a tvorba technologických svařovacích pracovišť.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – vedoucí odboru mechaniky a mechatroniky, Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Michael.Valasek@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 361

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. – vedoucí projektů spolupráce na Ústavu výrobních strojů a zařízení
spoluprace@rcmt.cvut.cz; tel. +420 221 990 944; +420 605 205 927

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619