Průmyslové inženýrství

Výzkumem v oboru PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie.

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Analýza a optimalizace materiálových toků
 • Analýza a optimalizace layoutů (dispozičního řešení stávajících a nových provozů)
 • Analýza a optimalizace technologických postupů
 • Časové studie procesů
 • Analýza úzkých míst výrobních systémů
 • Zavádění principů štíhlé výroby, Kaizen, Kanban a 5S
 • Racionalizace výrobních procesů a systémů
 • Automatizace a robotizace výrobních procesů
 • Modelování a simulace výrobních procesů a systémů
 • Průmyslová logistika
 • Ergonomie práce

Popis činností ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

Ing. Libor Beránek, Ph.D. – vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Libor.Beranek@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 612