Projektování a konstrukce

Výzkumem v oboru PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav konstruování a částí strojůÚstav procesní a zpracovatelské techniky.

Ústav konstruování a částí strojů se zaměřuje na:

 • konstrukci,
 • výpočty,
 • experimenty,
 • školení,
 • transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje,
 • zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá projektováním technologií a návrhu konstrukcí strojů a zařízení pro:

 • potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky),
 • chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba),
 • zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly),
 • farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika),
 • biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. – vedoucí Ústavu konstruování a částí strojů
Vojtech.Dynybyl@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 417

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – vedoucí Ústavu procesní a zpracovatelské techniky
Tomas.Jirout@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 681