Automatizace a řízení procesů

Výzkumem v oboru AUTOMATIZACE A ŘÍZENÍ PROCESŮ se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav přístrojové a řídicí techniky.

Ústav přístrojové a řídicí techniky je zaměřen na tyto oblasti:

  • Informační technologie, včetně programování a umělé inteligence.
  • Měření, regulace, vizualizace a automatizace procesů (PLC).
  • Návrh speciálních měřících metod, vývoj a realizace snímačů v oblasti průmyslu a biomechaniky.
  • Napařování tenkých vrstev.
  • Fotoelasticimetrie.
  • Návrhy optomechanických a mechatronických systémů.
  • Návrh optických soustav.
  • Mikroorábění kovových materiálů elektrojiskrovými metodami.
  • Letecké sledování a fotografování krajiny prostřednictvím vzducholodě.

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. – vedoucí Ústavu přístrojové a řídicí techniky
Jan.Chysky@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 469