Plasty a kompozity

Výzkumem v oboru PLASTY A KOMPOZITY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav strojírenské technologie, Ústav materiálového inženýrstvíÚstav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 619

doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. – tajemník Ústavu materiálového inženýrství
Jana.Sobotova@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 546

prof. Ing. Milan Růžička, CSc. – vedoucí Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Milan.Ruzicka@fs.cvut.cz; tel. +420 224 358 717