Metrologie a systémy managementu kvality

Výzkumem v oboru METROLOGIE A SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie.

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

  • Vzdělávání pracovníků v oblasti metrologie a managementu kvality
  • Školení systému ISO GPS
  • Analýzy způsobilosti procesů Cp,Cpk a systémů měření
  • Přesné měření strojních součástí
  • Tvorbou programů pro souřadnicovou měřicí techniku, automatizace kontroly kvality
  • Vývoj a výroba upínacích a kontrolních přípravků
  • Vývoj procesů kontroly kvality včetně in-line, in-proces metrologie

Popis činností ústavu najdete zde.

Kontaktní osoby:

Ing. Libor Beránek, Ph.D. – vedoucí Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Libor.Beranek@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 612