Technické materiály

Výzkumem v oboru MATERIÁLŮ se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav materiálového inženýrství.

Ústav materiálového inženýrství je zaměřen na komplexní analýzu v oblasti materiálů, jejich modifikaci a technologii výroby, případně další úpravy, která zahrnuje:

  • strukturní analýzu (světelná i elektronová mikroskopie a diferenciální kalorimetrie),
  • analýzu chemického složení,
  • zkoušky opotřebení, kavitace a koroze,
  • mechanické zkoušky.

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

Kontaktní osoba:

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – vedoucí Ústavu materiálového inženýrství
Petr.Spatenka@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 427