Management výrobního podniku

Výzkumem v oboru MANAGEMENT VÝROBNÍHO PODNIKU se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Ústav řízení a ekonomiky podniku je primárně zaměřen na oblasti:

  • analýz, simulací a optimalizace výrobních, logistických, skladovacích a jiných podnikových procesů (včetně procesů služeb) – procesní mapy, digitální (virtuální) dvojčata výrobních systémů
  • sběru, analýz a vizualizace podnikových dat pro podporu manažerského rozhodování – Business Intelligence, návrhy systémů produktových kalkulací, tvorba nákladových modelů,
  • analýz dopadů životního cyklu produktů na životní prostředí – analýzy Life Cycle Assessment (LCA),
  • hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje – circular economy,
  • technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů,
  • tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

V případě potřeby je možné připravit školení dle potřeb vybraného podniku primárně ve výše uvedených oblastech.

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Lhota, Ph.D.

Jan.Lhota@cvut.cz; Telefon: +420 224 355 796

https://rep.fs.cvut.cz/