Management výrobního podniku

Výzkumem v oboru MANAGEMENT VÝROBNÍHO PODNIKU se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Ústav řízení a ekonomiky podniku je primárně zaměřen na oblasti:

  • analýz, simulací a optimalizace podnikových procesů,
  • analýz celoživotního cyklu výrobků,
  • hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje,
  • technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů,
  • tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

Kontaktní osoba:

prof. Ing. František Freiberg, CSc. – vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku
Frantisek.Freiberg@fs.cvut.cz; tel. +420 224 355 799