Letecká technika

Výzkumem v oboru LETECKÁ TECHNIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav letadlové technikyÚstav mechaniky tekutin a termodynamiky a Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Ústav letadlové techniky se zabývá výzkumem v těchto oblastech:

 • Projektování letadel a pohonných jednotek;
 • Aeroelasticita a modální analýza;
 • Tenzometrická měření kovů i kompozitů;
 • Kompozitní materiály a technologie;
 • Bezpilotní prostředky UAV;
 • Numerické modelování FEM, CFD;
 • Pevnostní analýza a zkoušení konstrukcí;
 • Nedestruktivní zkušební metody;
 • Letecké vrtule;
 • Aerodynamika a mechanika letu;
 • Bezpečnost a spolehlivost leteckých konstrukcí.

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky se zabývá výzkumem a vývojem v oblastech:

 • aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích),
 • sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky),
 • hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy)
 • problematikou nadzvukového proudění.

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky se zabývá mechanickými principy určení a návrhu funkce strojů ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením:

 • Znalostní podpora konstruování;
 • Mechatronické komponenty strojů;
 • Kinematika a dynamika prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů;
 • Diagnostiku vibrací strojů;
 • Vyvažování strojů a mechanismů;
 • Vibrační techniku.

Kontaktní osoba:

Ing. Robert Theiner, Ph.D. – vedoucí Ústavu letadlové techniky
Robert.Theiner@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 423

prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. – vedoucí Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky
Jiri.Nozicka@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 580

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – vedoucí odboru mechaniky a mechatroniky, Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Michael.Valasek@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 361