Energetika

Výzkumem v oboru ENERGETIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav energetiky, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky a Ústav strojírenské technologie.

Ústav energetiky je zaměřen na výzkum v oblastech:

 • spalování paliv a návrh kotlů,
 • CCS – Carbon capture and storage,
 • sušení biomasy,
 • dvoufázové proudění v energetických zařízeních,
 • decentralizovaná energetika,
 • kompresory,
 • tepelná čerpadla,
 • themohydraulika jaderných reaktorů
 • CFD výpočty v energetice,
 • výzkum jaderných paliv.

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky se zabývá výzkumem a vývojem v oblastech:

 • aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích),
 • sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky),
 • hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy)
 • problematikou nadzvukového proudění.

Ústav strojírenské technologie je zaměřen v tomto oboru na:

 • Posuzování kvality a kontrola svarových spojů energetických zařízení.
 • Posuzování kvality a kontrola povrchových úprav energetických zařízení.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktní osoba:

doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. – vedoucí Ústavu energetiky
Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 540

prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. – vedoucí Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky
Jiri.Nozicka@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 580

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619