Biomechanika

Výzkumem v oboru BIOMECHANIKA se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky je zaměřen na oblast mechaniky lidského těla a lékařské techniky.
Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde, v záložce „Pracoviště“.

Kontaktní osoba:

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. – vedoucí odboru Biomechaniky, Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Matej.Daniel@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 518