Automotive

Výzkumem v oboru AUTOMOTIVE se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka a Ústav strojírenské technologie.

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel je zaměřen na vědecko-výzkumnou činnost v oblastech:

 • inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí,
 • maximální bezpečnost, pohodlí a radost z jízdy,
 • přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly,
 • konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu i na rozvojových trzích.

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka zaměřuje svůj výzkum na:

 • Hledání nových a optimalizaci současných řešení technických problémů v oblasti:
  • pístových spalovacích motorů pro vozidla i energetiku,
  • hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních.
 • Integrované řízení hnacích agregátů všech zmíněných typů s ohledem na
  • účinnost,
  • šetrnost k životnímu prostředí,
  • užitnou hodnotu z hlediska mobility.

Ústav strojírenské technologie je zaměřen v tomto oboru na:

 • Výzkum v oblasti svařitelnosti a tvářitelnosti materiálů pro automobilový průmysl.
 • Zkoušky opotřebení svařovacích elektrod pro odporové svařování.
 • Měření, simulace a verifikace odpružení při tvářecích procesech apod.

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.

Kontaktní osoby:

Doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. – vedoucí ústavu Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Oldrich.Vitek@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 507

Ing. Bohumil Mareš , Ph.D. – vedoucí Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka
Bohumil.Mares@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 502

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – vedoucí Ústavu strojírenské technologie
Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
tel. +420 224 352 619